Politica de confidențialitate

acesta este modul în care vă protejăm datele

Politica de confidențialitate

Suntem foarte încântați de interesul dumneavoastră pentru compania noastră. Protecția datelor are o importanță deosebită pentru gestionarea Gut Hügle GmbH. Utilizarea paginilor de Internet ale Gut Hügle GmbH este posibilă fără indicarea datelor cu caracter personal. Cu toate acestea, în cazul în care o persoană vizată dorește să utilizeze serviciile speciale ale companiei noastre prin intermediul site-ului nostru web, prelucrarea datelor cu caracter personal poate fi necesară. În cazul în care prelucrarea datelor cu caracter personal este necesară și nu există niciun temei juridic pentru o astfel de prelucrare, obținem, în general, consimțământul persoanei vizate.

Prelucrarea datelor cu caracter personal, ar fi numele, adresa, adresa de e-mail sau numărul de telefon al unei persoane vizate, se efectuează întotdeauna în conformitate cu Regulamentul general privind protecția datelor (GDPR) și în conformitate cu reglementările specifice fiecărei țări privind protecția datelor aplicabile Gut Hügle GmbH. Prin intermediul acestei declarații privind protecția datelor, compania noastră ar dori să informeze publicul cu privire la natura, domeniul de aplicare și scopul datelor cu caracter personal pe care le colectăm, le utilizăm și le procesăm. În plus, persoanele vizate sunt informate cu privire la drepturile lor prin intermediul acestei declarații privind protecția datelor.

În calitate de operator, Gut Hügle GmbH a implementat numeroase măsuri tehnice și organizatorice pentru a asigura cea mai completă protecție a datelor cu caracter personal prelucrate prin intermediul acestui site. Cu toate acestea, transmisiile de date bazate pe Internet pot avea, în general, vulnerabilități de securitate, astfel încât protecția absolută nu poate fi garantată. Din acest motiv, orice persoană vizată este liberă să ne transmită date cu caracter personal prin mijloace alternative, de exemplu prin telefon.

1. Definiții

Declarația privind protecția datelor a Gut Hügle GmbH se bazează pe termenii utilizați de legiuitorul european pentru adoptarea Regulamentului general privind protecția datelor (GDPR). Politica noastră de confidențialitate ar trebui să fie ușor de citit și de înțeles atât pentru public, cât și pentru clienții și partenerii noștri de afaceri. Pentru a asigura acest lucru, am dori să explicăm termenii utilizați în prealabil.

În această Politică de confidențialitate, utilizăm următorii termeni, printre altele:

 • a) date cu caracter personal
  Prin date cu caracter personal se înțelege orice informație referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă (denumită în continuare "persoana vizată"). O persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un identificator, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online sau la unul sau mai mulți factori specifici identității fizice, fiziologice, genetice, mentale, economice, culturale sau sociale a persoanei fizice respective.
 • (b) persoana vizată
  O persoană vizată este orice persoană fizică identificată sau identificabilă ale cărei date cu caracter personal sunt prelucrate de către operator.
 • c) Prelucrare
  Prelucrarea înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, arhivarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea.
 • d) Restricționarea prelucrării
  Restricționarea prelucrării este marcarea datelor cu caracter personal stocate în scopul limitării prelucrării lor viitoare.
 • e) Profilarea
  Profilarea este orice prelucrare automată a datelor cu caracter personal care constă în utilizarea acestor date cu caracter personal pentru a evalua anumite aspecte personale referitoare la o persoană fizică, în special pentru a analiza sau a prezice aspecte legate de performanța la locul de muncă, situația economică, sănătatea, preferințele personale, interesele, fiabilitatea, comportamentul, locația sau schimbarea locației persoanei fizice respective.
 • f) Pseudonimizarea
  Pseudonimizarea este prelucrarea datelor cu caracter personal astfel încât datele cu caracter personal să nu mai poată fi atribuite unei anumite persoane vizate fără utilizarea de informații suplimentare, cu condiția ca aceste informații suplimentare să fie păstrate separat și să facă obiectul unor măsuri tehnice și organizatorice care să garanteze că datele cu caracter personal nu sunt atribuite unei persoane fizice identificate sau identificabile.
 • (g) operator sau controlor
  Operatorul sau controlorul este persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care, singur sau împreună cu alte persoane, stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal. În cazul în care scopurile și mijloacele unei astfel de prelucrări sunt stabilite de dreptul Uniunii sau de dreptul statelor membre, operatorul sau criteriile specifice pentru desemnarea acestuia pot fi prevăzute în dreptul Uniunii sau în dreptul statelor membre.
 • h) Procesatorul
  Procesatorul este o persoană fizică sau juridică, o autoritate publică, o agenție sau un alt organism care prelucrează date cu caracter personal în numele operatorului.
 • (i) Destinatarul
  Un destinatar este o persoană fizică sau juridică, o autoritate publică, o agenție sau un alt organism căruia îi sunt dezvăluite date cu caracter personal, indiferent dacă este sau nu o parte terță. Cu toate acestea, autoritățile publice care pot primi date cu caracter personal în contextul unei sarcini specifice de investigare în temeiul dreptului Uniunii sau al unui stat membru nu sunt considerate destinatari.
 • j) terț
  terț înseamnă o persoană fizică sau juridică, o autoritate publică, o agenție sau un alt organism, altul decât persoana vizată, operatorul, persoana împuternicită de către operator și persoanele autorizate să prelucreze datele cu caracter personal sub responsabilitatea directă a operatorului sau a persoanei împuternicite de către operator.
 • k) Consimțământ
  Consimțământul înseamnă orice manifestare de voință specifică și informată, în mod liber exprimat, sub forma unei declarații sau a unui alt act afirmativ lipsit de ambiguitate, prin care persoana vizată își exprimă acordul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal care o privesc.

2. Numele și adresa operatorului

Persoana responsabilă în sensul Regulamentului general privind protecția datelor, al altor legislații privind protecția datelor în vigoare în statele membre ale Uniunii Europene și al altor dispoziții cu caracter de protecție a datelor este:

Gut Hügle GmbH
Bottenreute 5-7
88214 Ravensburg
Germania
Telefon: 0751 1895000
E-mail: info@guthuegle.de
Site-ul: guthuegle.de

3. Cookie-uri

Site-urile Web ale Gut Hügle GmbH utilizează cookie-uri. Cookie-urile sunt fișiere text care sunt stocate și stocate într-un sistem informatic prin intermediul unui browser de internet.

Multe site-uri web și servere utilizează cookie-uri. Multe cookie-uri conțin un așa-numit ID cookie. Un ID de cookie este un identificator unic al cookie-ului. Acesta constă dintr-un șir prin care site-urile web și serverele pot fi atribuite browserului de Internet specific în care a fost stocat cookie-ul. Acest lucru permite site-urilor web și serverelor vizitate să distingă browserul individual al persoanei vizate de alte browsere de internet care conțin alte cookie-uri. Un anumit browser de Internet poate fi recunoscut și identificat prin ID-ul unic de cookie.

Prin utilizarea cookie-urilor, Gut Hügle GmbH poate oferi utilizatorilor acestui site servicii mai ușor de utilizat, care nu ar fi posibile fără setarea cookie-urilor.

Prin intermediul unui cookie, informațiile și ofertele de pe site-ul nostru pot fi optimizate în sensul utilizatorului. Cookie-urile ne permit să recunoaștem utilizatorii site-ului nostru, după s-a menționat mai sus. Scopul acestei recunoașteri este de a facilita utilizarea site-ului nostru de către utilizatori. De exemplu, utilizatorul unui site web care utilizează cookie-uri nu trebuie să reintroducă datele sale de acces de fiecare dată când vizitează site-ul web, deoarece acestea sunt preluate de site-ul web și cookie-ul stocat în sistemul informatic al utilizatorului. Un alt exemplu este cookie-ul unui coș de cumpărături în magazinul online. Magazinul online reține articolele pe care un client le-a plasat în coșul virtual de cumpărături printr-un cookie.

Persoana vizată poate împiedica setarea cookie-urilor de către site-ul nostru în orice moment prin intermediul unei setări corespunzătoare a browserului de internet utilizat și, astfel, se opune permanent setării cookie-urilor. În plus, cookie-urile deja setate pot fi șterse în orice moment prin intermediul unui browser de internet sau al altor programe software. Acest lucru este posibil în toate browserele de internet populare. În cazul în care persoana vizată dezactivează setarea cookie-urilor în browserul de internet utilizat, este posibil ca nu toate funcțiile site-ului nostru să poată fi complet utilizabile. Alternativ, vă puteți edita consimțământul pentru utilizarea cookie-urilor pe site-ul nostru la următorul link:

Politica de confidențialitate

Suntem foarte încântați de interesul dumneavoastră pentru compania noastră. Protecția datelor are o importanță deosebită pentru gestionarea Gut Hügle GmbH. Utilizarea paginilor de Internet ale Gut Hügle GmbH este posibilă fără indicarea datelor cu caracter personal. Cu toate acestea, în cazul în care o persoană vizată dorește să utilizeze serviciile speciale ale companiei noastre prin intermediul site-ului nostru web, prelucrarea datelor cu caracter personal poate fi necesară. În cazul în care prelucrarea datelor cu caracter personal este necesară și nu există niciun temei juridic pentru o astfel de prelucrare, obținem, în general, consimțământul persoanei vizate.

Prelucrarea datelor cu caracter personal, ar fi numele, adresa, adresa de e-mail sau numărul de telefon al unei persoane vizate, se efectuează întotdeauna în conformitate cu Regulamentul general privind protecția datelor (GDPR) și în conformitate cu reglementările specifice fiecărei țări privind protecția datelor aplicabile Gut Hügle GmbH. Prin intermediul acestei declarații privind protecția datelor, compania noastră ar dori să informeze publicul cu privire la natura, domeniul de aplicare și scopul datelor cu caracter personal pe care le colectăm, le utilizăm și le procesăm. În plus, persoanele vizate sunt informate cu privire la drepturile lor prin intermediul acestei declarații privind protecția datelor.

În calitate de operator, Gut Hügle GmbH a implementat numeroase măsuri tehnice și organizatorice pentru a asigura cea mai completă protecție a datelor cu caracter personal prelucrate prin intermediul acestui site. Cu toate acestea, transmisiile de date bazate pe Internet pot avea, în general, vulnerabilități de securitate, astfel încât protecția absolută nu poate fi garantată. Din acest motiv, orice persoană vizată este liberă să ne transmită date cu caracter personal prin mijloace alternative, de exemplu prin telefon.

1. Definiții

Declarația privind protecția datelor a Gut Hügle GmbH se bazează pe termenii utilizați de legiuitorul european pentru adoptarea Regulamentului general privind protecția datelor (GDPR). Politica noastră de confidențialitate ar trebui să fie ușor de citit și de înțeles atât pentru public, cât și pentru clienții și partenerii noștri de afaceri. Pentru a asigura acest lucru, am dori să explicăm termenii utilizați în prealabil.

În această Politică de confidențialitate, utilizăm următorii termeni, printre altele:

 • a) date cu caracter personal
  Prin date cu caracter personal se înțelege orice informație referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă (denumită în continuare "persoana vizată"). O persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un identificator, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online sau la unul sau mai mulți factori specifici identității fizice, fiziologice, genetice, mentale, economice, culturale sau sociale a persoanei fizice respective.
 • (b) persoana vizată
  O persoană vizată este orice persoană fizică identificată sau identificabilă ale cărei date cu caracter personal sunt prelucrate de către operator.
 • c) Prelucrare
  Prelucrarea înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, arhivarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea.
 • d) Restricționarea prelucrării
  Restricționarea prelucrării este marcarea datelor cu caracter personal stocate în scopul limitării prelucrării lor viitoare.
 • e) Profilarea
  Profilarea este orice prelucrare automată a datelor cu caracter personal care constă în utilizarea acestor date cu caracter personal pentru a evalua anumite aspecte personale referitoare la o persoană fizică, în special pentru a analiza sau a prezice aspecte legate de performanța la locul de muncă, situația economică, sănătatea, preferințele personale, interesele, fiabilitatea, comportamentul, locația sau schimbarea locației persoanei fizice respective.
 • f) Pseudonimizarea
  Pseudonimizarea este prelucrarea datelor cu caracter personal astfel încât datele cu caracter personal să nu mai poată fi atribuite unei anumite persoane vizate fără utilizarea de informații suplimentare, cu condiția ca aceste informații suplimentare să fie păstrate separat și să facă obiectul unor măsuri tehnice și organizatorice care să garanteze că datele cu caracter personal nu sunt atribuite unei persoane fizice identificate sau identificabile.
 • (g) operator sau controlor
  Operatorul sau controlorul este persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care, singur sau împreună cu alte persoane, stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal. În cazul în care scopurile și mijloacele unei astfel de prelucrări sunt stabilite de dreptul Uniunii sau de dreptul statelor membre, operatorul sau criteriile specifice pentru desemnarea acestuia pot fi prevăzute în dreptul Uniunii sau în dreptul statelor membre.
 • h) Procesatorul
  Procesatorul este o persoană fizică sau juridică, o autoritate publică, o agenție sau un alt organism care prelucrează date cu caracter personal în numele operatorului.
 • (i) Destinatarul
  Un destinatar este o persoană fizică sau juridică, o autoritate publică, o agenție sau un alt organism căruia îi sunt dezvăluite date cu caracter personal, indiferent dacă este sau nu o parte terță. Cu toate acestea, autoritățile publice care pot primi date cu caracter personal în contextul unei sarcini specifice de investigare în temeiul dreptului Uniunii sau al unui stat membru nu sunt considerate destinatari.
 • j) terț
  terț înseamnă o persoană fizică sau juridică, o autoritate publică, o agenție sau un alt organism, altul decât persoana vizată, operatorul, persoana împuternicită de către operator și persoanele autorizate să prelucreze datele cu caracter personal sub responsabilitatea directă a operatorului sau a persoanei împuternicite de către operator.
 • k) Consimțământ
  Consimțământul înseamnă orice manifestare de voință specifică și informată, în mod liber exprimat, sub forma unei declarații sau a unui alt act afirmativ lipsit de ambiguitate, prin care persoana vizată își exprimă acordul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal care o privesc.

2. Numele și adresa operatorului

Persoana responsabilă în sensul Regulamentului general privind protecția datelor, al altor legislații privind protecția datelor în vigoare în statele membre ale Uniunii Europene și al altor dispoziții cu caracter de protecție a datelor este:

Gut Hügle GmbH

Bottenreute 5-7

88214 Ravensburg

Germania

Telefon: 0751 1895000

E-mail: info@guthuegle.de

Site-ul: guthuegle.de

3. Cookie-uri

Site-urile Web ale Gut Hügle GmbH utilizează cookie-uri. Cookie-urile sunt fișiere text care sunt stocate și stocate într-un sistem informatic prin intermediul unui browser de internet.

Multe site-uri web și servere utilizează cookie-uri. Multe cookie-uri conțin un așa-numit ID cookie. Un ID de cookie este un identificator unic al cookie-ului. Acesta constă dintr-un șir prin care site-urile web și serverele pot fi atribuite browserului de Internet specific în care a fost stocat cookie-ul. Acest lucru permite site-urilor web și serverelor vizitate să distingă browserul individual al persoanei vizate de alte browsere de internet care conțin alte cookie-uri. Un anumit browser de Internet poate fi recunoscut și identificat prin ID-ul unic de cookie.

Prin utilizarea cookie-urilor, Gut Hügle GmbH poate oferi utilizatorilor acestui site servicii mai ușor de utilizat, care nu ar fi posibile fără setarea cookie-urilor.

Prin intermediul unui cookie, informațiile și ofertele de pe site-ul nostru pot fi optimizate în sensul utilizatorului. Cookie-urile ne permit să recunoaștem utilizatorii site-ului nostru, după s-a menționat mai sus. Scopul acestei recunoașteri este de a facilita utilizarea site-ului nostru de către utilizatori. De exemplu, utilizatorul unui site web care utilizează cookie-uri nu trebuie să reintroducă datele sale de acces de fiecare dată când vizitează site-ul web, deoarece acestea sunt preluate de site-ul web și cookie-ul stocat în sistemul informatic al utilizatorului. Un alt exemplu este cookie-ul unui coș de cumpărături în magazinul online. Magazinul online reține articolele pe care un client le-a plasat în coșul virtual de cumpărături printr-un cookie.

Persoana vizată poate împiedica setarea cookie-urilor de către site-ul nostru în orice moment prin intermediul unei setări corespunzătoare a browserului de internet utilizat și, astfel, se opune permanent setării cookie-urilor. În plus, cookie-urile deja setate pot fi șterse în orice moment prin intermediul unui browser de internet sau al altor programe software. Acest lucru este posibil în toate browserele de internet populare. În cazul în care persoana vizată dezactivează setarea cookie-urilor în browserul de internet utilizat, este posibil ca nu toate funcțiile site-ului nostru să poată fi complet utilizabile.

4. Colectarea datelor și informațiilor generale

Site-ul Web al Gut Hügle GmbH colectează o serie de date și informații generale cu fiecare apel al site-ului de către o persoană vizată sau un sistem automatizat. Aceste date generale și informații sunt stocate în fișierele jurnal ale serverului. Tipurile de browser și versiunile utilizate (1) pot fi înregistrate, (2) sistemul de operare utilizat de sistemul de accesare, (3) site-ul web de la care un sistem de accesare ajunge pe site-ul nostru (așa-numitele referenți), (4) sub-site-urile web, care sunt accesate printr-un sistem de accesare pe site-ul nostru, (5) data și ora accesului la site-ul web, (6) o adresă de protocol internet (adresa IP), (7) furnizorul de servicii de internet al sistemului de accesare și alte date (8) alte date , care sunt concepute pentru a preveni atacurile asupra sistemelor noastre informatice.

Atunci când utilizează aceste date și informații generale, Gut Hügle GmbH nu trage nicio concluzie cu privire la persoana vizată. Mai degrabă, aceste informații sunt necesare pentru a (1) livra în mod corect conținutul site-ului nostru, (2) pentru a optimiza conținutul site-ului nostru și de publicitate pentru ea, (3) pentru a asigura funcționarea pe termen lung a sistemelor noastre de tehnologie a informației și tehnologia site-ului nostru, și (4) pentru a oferi autorităților de aplicare a legii cu informațiile necesare pentru aplicarea legii în cazul unui atac cibernetic. Prin urmare, aceste date și informații colectate în mod anonim sunt evaluate statistic de Către Gut Hügle GmbH, pe de o parte și în continuare, cu scopul de a crește protecția și securitatea datelor în compania noastră, pentru a asigura un nivel optim de protecție a datelor cu caracter personal pe care le prelucrăm. Datele anonime ale fișierelor jurnal de server sunt stocate separat de toate datele cu caracter personal furnizate de o persoană vizată.

5. Abonarea la newsletter-ul nostru

Pe site-ul Gut Hügle GmbH, utilizatorii au posibilitatea de a se abona la newsletter-ul companiei noastre. Datele cu caracter personal sunt transmise operatorului atunci când comandați buletinul informativ sunt determinate de masca de intrare utilizată în acest scop.

Gut Hügle GmbH își informează periodic clienții și partenerii de afaceri cu privire la ofertele companiei prin intermediul unui buletin informativ. Buletinul informativ al companiei noastre poate fi primit de persoana vizată numai dacă (1) persoana vizată are o adresă de e-mail validă și (2) persoana vizată se înregistrează pentru trimiterea buletinului informativ. Din motive legale, un e-mail de confirmare va fi trimis la adresa de e-mail introdusă pentru prima dată de către o persoană vizată în trimiterea buletinului informativ utilizând procedura de înscriere dublă. Acest e-mail de confirmare este utilizat pentru a verifica dacă proprietarul adresei de e-mail, în calitate de persoană vizată, a autorizat primirea buletinului informativ.

Atunci când ne înregistrăm pentru newsletter, stocăm, de asemenea, adresa IP a sistemului informatic utilizat de persoana vizată în momentul înregistrării de către furnizorul de servicii Internet (ISP), precum și data și ora înregistrării. Colectarea acestor date este necesară pentru a putea înțelege (posibila) utilizare abuzivă a adresei de e-mail a unei persoane vizate la o dată ulterioară și, prin urmare, servește protecției juridice a operatorului.

Datele cu caracter personal colectate în contextul unui abonament la newsletter vor fi utilizate numai pentru trimiterea buletinului nostru informativ. În plus, abonații la newsletter ar putea fi informați prin e-mail, dacă acest lucru este necesar pentru funcționarea serviciului de newsletter sau pentru o înregistrare aferentă, ar putea fi cazul în cazul modificărilor ofertei buletinului informativ sau al modificărilor circumstanțelor tehnice. Datele cu caracter personal colectate în cadrul serviciului de newsletter nu vor fi transmise terților. Abonamentul la newsletter-ul nostru poate fi anulat de către persoana vizată în orice moment. Consimțământul pentru stocarea datelor cu caracter personal pe care persoana vizată ni le-a dat pentru trimiterea buletinului informativ poate fi revocat în orice moment. În scopul revocării consimțământului, există un link corespunzător în fiecare buletin informativ. În plus, este posibil să vă dezabonați de la trimiterea buletinului informativ în orice moment direct pe site-ul web al operatorului sau să informați operatorul în orice alt mod.

6. Urmărirea buletinului informativ

Buletinele informative ale Gut Hügle GmbH conțin așa-numiții pixeli de urmărire. Un pixel de urmărire este o ilustrație în miniatură încorporată în e-mailurile trimise în format HTML pentru a permite înregistrarea și analiza fișierelor jurnal. Acest lucru permite efectuarea unei evaluări statistice a succesului sau eșecului campaniilor de marketing online. Pe baza pixelului de urmărire încorporat, Gut Hügle GmbH poate detecta dacă și când un e-mail a fost deschis de o persoană vizată și ce linkuri din e-mail au fost accesate de persoana vizată.

Astfel de date cu caracter personal colectate prin intermediul pixelilor de urmărire conținute în buletinele informative sunt stocate și evaluate de către operator pentru a optimiza trimiterea buletinului informativ și pentru a adapta mai bine conținutul buletinelor informative viitoare la interesele persoanei vizate. Aceste date cu caracter personal nu vor fi transmise unor terțe părți. Persoanele afectate au dreptul în orice moment să revoce declarația separată de consimțământ relevantă făcută prin procedura de dublă înscriere. După o revocare, aceste date cu caracter personal vor fi șterse de către operator. Gut Hügle GmbH interpretează automat anularea primirii buletinului informativ ca o revocare.

7. Posibilitatea de a contacta prin intermediul site-ului

Datorită reglementărilor legale, site-ul Web al Gut Hügle GmbH conține informații care permit un contact electronic rapid cu compania noastră, precum și comunicarea directă cu noi, care include, de asemenea, o adresă generală a așa-numitei e-mail (adresa de e-mail). În cazul în care o persoană vizată contactează operatorul prin e-mail sau printr-un formular de contact, datele cu caracter personal transmise de persoana vizată vor fi stocate automat. Aceste date cu caracter personal transmise în mod voluntar de către o persoană vizată operatorului sunt stocate în scopul prelucrării sau contactării persoanei vizate. Aceste date cu caracter personal nu vor fi transmise unor terțe părți.

8. Ștergerea și blocarea de rutină a datelor cu caracter personal

Operatorul prelucrează și stochează datele cu caracter personal ale persoanei vizate numai pentru perioada necesară realizării scopului stocării sau dacă acest lucru a fost prevăzut de legiuitorul european sau de un alt legiuitor în legile sau reglementările la care este supus operatorul.

În cazul în care se renunță la scopul stocării sau expiră o perioadă de stocare prevăzută de legiuitorul european sau de un alt legiuitor competent, datele cu caracter personal vor fi blocate sau șterse în mod curent și în conformitate cu dispozițiile legale.

9. Drepturile persoanei vizate

 • (a) Dreptul de confirmare
  Fiecare persoană vizată are dreptul, acordat de Directiva europeană și de regulament, de a obține confirmarea din partea operatorului cu privire la faptul că datele cu caracter personal care o privesc sunt prelucrate. În cazul în care o persoană vizată dorește să își exercite acest drept de confirmare, aceasta poate, în orice moment, să contacteze orice angajat al operatorului.
 • (b) Dreptul de acces
  Orice persoană vizată de prelucrarea datelor cu caracter personal are dreptul acordat de Directiva europeană și de Regulament de a obține în orice moment de la operator, în mod gratuit, acces la datele cu caracter personal care o privesc și o copie a acestora care au fost stocate. În plus, Directiva europeană și Regulamentul au acordat persoanei vizate accesul la următoarele informații:
 • scopurile prelucrării
 • categoriile de date cu caracter personal care sunt prelucrate
 • destinatarii sau categoriile de destinatari cărora le-au fost sau sunt încă divulgate datele cu caracter personal, în special pentru destinatarii din țări terțe sau organizații internaționale
 • dacă este posibil, durata planificată pentru care vor fi stocate datele cu caracter personal sau, în cazul în care acest lucru nu este posibil, criteriile pentru determinarea acestei durate
 • existența unui drept la rectificarea sau ștergerea datelor cu caracter personal care le privesc sau la restricționarea prelucrării de către operator sau a unui drept de a se opune unei astfel de prelucrări
 • existența unui drept de recurs la o autoritate de supraveghere
 • în cazul în care datele cu caracter personal nu sunt colectate de la persoana vizată: toate informațiile disponibile privind originea
 • existența unui proces decizional automatizat, inclusiv crearea de profiluri în conformitate cu articolul 22 alineatul (1) și articolul 4 din RGPD și, cel puțin în astfel de cazuri, informații semnificative cu privire la logica implicată și la domeniul de aplicare și impactul preconizat al unei astfel de prelucrări asupra persoanei vizate
 • În plus, persoana vizată are dreptul de acces la transferul datelor cu caracter personal către o țară terță sau către o organizație internațională. În acest caz, persoana vizată are, de asemenea, dreptul de a obține informații cu privire la garanțiile corespunzătoare în legătură cu transferul.
  În cazul în care o persoană vizată dorește să aprecieze acest drept de acces, aceasta poate contacta în orice moment un angajat al operatorului.
 • (c) Dreptul de rectificare
  Orice persoană vizată de prelucrarea datelor cu caracter personal are dreptul acordat de Directiva europeană și de regulament de a obține rectificarea fără întârziere a datelor cu caracter personal care o privesc și care sunt inexacte. În plus, persoana vizată are dreptul de a solicita completarea datelor cu caracter personal incomplete, inclusiv prin intermediul unei declarații suplimentare, ținând seama de scopurile prelucrării.
  În cazul în care o persoană vizată dorește să își exercite acest drept de rectificare, aceasta poate contacta în orice moment un angajat al operatorului.
 • d) Dreptul la ștergerea datelor (dreptul de a fi uitat)
  Orice persoană vizată de prelucrarea datelor cu caracter personal are dreptul acordat de Directiva și Regulamentul european de a obține de la operator ștergerea fără întârziere a datelor cu caracter personal care o privesc, în cazul în care se aplică unul dintre următoarele motive și în măsura în care prelucrarea nu este necesară:
 • Datele cu caracter personal au fost colectate sau prelucrate în orice alt mod pentru care nu mai sunt necesare.
 • Persoana vizată își retrage consimțământul pe care s-a bazat prelucrarea în conformitate cu articolul 6 alineatul (1) litera (a) din RGPD sau cu articolul 9 alineatul (2) litera (a) din RGPD și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare.
 • Persoana vizată se opune prelucrării în conformitate cu articolul 21 alineatul (1) din RGPD și nu există motive legitime de prioritate pentru prelucrare sau persoana vizată se opune prelucrării în conformitate cu articolul 21 alineatul (2) din RGPD.
 • Datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal.
 • Ștergerea datelor cu caracter personal este necesară pentru îndeplinirea unei obligații legale în temeiul dreptului Uniunii sau al dreptului statelor membre cărora le este supus operatorul.
 • Datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu serviciile societății informaționale oferite în conformitate cu articolul 8 alineatul (1) din RGPD.
 • În cazul în care se aplică unul dintre motivele de mai sus și o persoană vizată dorește să solicite ștergerea datelor cu caracter personal stocate de Gut Hügle GmbH, aceasta poate contacta în orice moment un angajat al operatorului. Angajatul Gut Hügle GmbH va aranja ca cererea de ștergere să fie respectată imediat.
  În cazul în care datele cu caracter personal au fost făcute publice de Gut Hügle GmbH și compania noastră este obligată să șteargă datele cu caracter personal în conformitate cu articolul 17 sec. 1 din RGPD, Gut Hügle GmbH va lua măsurile corespunzătoare, inclusiv măsurile tehnice, ținând seama de tehnologia disponibilă și de costurile de implementare, pentru a informa alți operatori de date care prelucrează datele cu caracter personal publicate. , că persoana vizată a solicitat acestor alți operatori de date ștergerea tuturor linkurilor către astfel de date cu caracter personal sau copii sau reproduceri ale acestor date cu caracter personal, cu excepția cazului în care prelucrarea este necesară. Angajatul Gut Hügle GmbH va dispune măsurile necesare în cazuri individuale.
 • (e) Dreptul de restricționare a prelucrării
  Orice persoană vizată de prelucrarea datelor cu caracter personal are dreptul, acordat de Directiva europeană și de Regulament, de a obține de la operator restricționarea prelucrării în cazul în care este îndeplinită una dintre următoarele condiții:
 • Exactitatea datelor cu caracter personal este contestată de persoana vizată pentru o perioadă de timp care permite operatorului să verifice exactitatea datelor cu caracter personal.
 • Prelucrarea este ilegală, persoana vizată refuză să șteargă datele cu caracter personal și solicită în schimb restricționarea utilizării datelor cu caracter personal.
 • Operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana vizată are nevoie de acestea pentru a afirma, a exercita sau a apăra revendicările legale.
 • Persoana vizată s-a opus prelucrării în conformitate cu articolul 21 alineatul (1) din RGPD și nu este încă clar dacă motivele legitime ale operatorului le depășesc pe cele ale persoanei vizate.
 • În cazul în care una dintre condițiile de mai sus este îndeplinită și persoana vizată dorește să solicite restricționarea datelor cu caracter personal stocate de Gut Hügle GmbH, aceasta poate contacta în orice moment un angajat al operatorului. Angajatul Gut Hügle GmbH va asigura restricționarea prelucrării.
 • (f) Dreptul la portabilitatea datelor
  Orice persoană vizată de prelucrarea datelor cu caracter personal are dreptul, acordat de Directiva europeană și de Regulament, de a obține datele cu caracter personal care o privesc și care au fost furnizate de către persoana vizată unui operator, într-un format structurat, utilizat în mod obișnuit și care poate fi citit automat. Persoana vizată are, de asemenea, dreptul de a transmite aceste date unui alt operator, fără a fi împiedicată de operatorul căruia i-au fost furnizate datele cu caracter personal, cu condiția ca prelucrarea să se bazeze pe consimțământul acordat în temeiul articolului 6 alineatul (1) litera (a) din RGPD sau al articolului 9 alineatul (2) litera (a) din RGPD sau pe un contract în temeiul articolului 6 alineatul (1) litera (b) din RGPD și ca prelucrarea să fie efectuată prin mijloace automatizate, cu excepția cazului în care prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini de interes public sau în exercitarea autorității publice cu care este învestit operatorul.
  În plus, atunci când își exercită dreptul la portabilitatea datelor în conformitate cu articolul 20 alineatul (1) din GDPR, persoana vizată are dreptul de a obține transferul direct al datelor cu caracter personal de la un operator la un alt operator, în cazul în care acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic și cu condiția ca acest lucru să nu afecteze în mod negativ drepturile și libertățile altor persoane.
  . Pentru a-și exercita dreptul la portabilitatea datelor, persoana vizată poate contacta în orice moment orice angajat al Gut Hügle GmbH.
 • g) Dreptul de a se opune
  Orice persoană afectată de prelucrarea datelor cu caracter personal are dreptul, conferit de Directiva europeană și de Regulamentul Maker, de a se opune în orice moment, din motive legate de situația sa particulară, prelucrării datelor cu caracter personal care o privesc și care este efectuată în temeiul articolului 6 alineatul (1) literele (e) sau (f) DS-GVO. Acest lucru se aplică, de asemenea, profilării în baza acestor dispoziții.
  Gut Hügle GmbH nu va mai prelucra datele cu caracter personal în cazul opoziției, cu excepția cazului în care putem demonstra că există motive legitime și imperioase pentru prelucrare, care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților persoanei vizate, sau pentru afirmarea, exercitarea sau apărarea unor pretenții legale.
  În cazul în care Gut Hügle GmbH prelucrează date cu caracter personal în scopuri de marketing direct, persoana vizată are dreptul de a se opune în orice moment prelucrării datelor cu caracter personal prelucrate pentru un astfel de marketing. Acest lucru se aplică, de asemenea, profilării, în măsura în care aceasta este legată de un astfel de marketing direct. În cazul în care persoana vizată se opune prelucrării în scopuri de marketing direct, Gut Hügle GmbH nu va mai prelucra datele cu caracter personal în aceste scopuri.
  În plus, persoana vizată are dreptul, din motive legate de situația sa particulară, să se opună prelucrării datelor cu caracter personal care o privesc și care este efectuată de Gut Hügle GmbH în scopuri de cercetare științifică sau istorică sau în scopuri statistice în conformitate cu articolul 89 alineatul (1) din DS-GVO. 89 (1) din Legea germană privind protecția datelor (DS-GVO), cu excepția cazului în care o astfel de prelucrare este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini efectuate în interes public.
  Pentru a-și exercita dreptul de opoziție, persoana vizată poate contacta direct orice angajat al Gut Hügle GmbH sau un alt angajat. De asemenea, persoana vizată este liberă să își exercite dreptul de opoziție prin intermediul procedurilor automatizate care utilizează specificații tehnice în legătură cu utilizarea serviciilor societății informaționale, fără a aduce atingere Directivei 2002/58/CE.
 • (h) decizii automatizate de la caz la caz, inclusiv crearea de profiluri
  Fiecare persoană vizată de prelucrarea datelor cu caracter personal are dreptul, acordat de Directiva europeană și de Regulament, de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automatizată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice în ceea ce o privește sau care o afectează în mod similar în mod semnificativ, cu condiția ca decizia (1) să nu fie necesară pentru încheierea sau executarea unui contract între persoana vizată și operator sau (2) să fie autorizată de dreptul Uniunii sau de dreptul unui stat membru căruia i se aplică operatorul și ca acest drept să prevadă măsuri adecvate pentru a proteja drepturile și libertățile persoanei vizate și interesele legitime ale acesteia sau (3) să fie luată cu consimțământul explicit al persoanei vizate.
  În cazul în care decizia (1) este necesară pentru încheierea sau executarea unui contract între persoana vizată și operatorul de date sau (2) este luată cu consimțământul explicit al persoanei vizate, Gut Hügle GmbH va pune în aplicare măsuri adecvate pentru a proteja drepturile și libertățile și interesele legitime ale persoanei vizate, care includ cel puțin dreptul de a obține implicarea persoanei vizate din partea operatorului, de a-și exprima punctul de vedere și de a contesta decizia.
  În cazul în care persoana vizată dorește să își exercite drepturile privind deciziile automate, aceasta poate contacta în orice moment orice angajat al operatorului.
 • i) Dreptul de retragere a consimțământului în temeiul legislației privind protecția datelor
  Orice persoană afectată de prelucrarea datelor cu caracter personal are dreptul acordat de Directiva și Regulamentul european de a-și retrage în orice moment consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal.
  Dacă persoana vizată dorește să își exercite dreptul de a-și retrage consimțământul, aceasta poate face acest lucru în orice moment contactând un angajat al operatorului.

10. Protecția datelor pentru aplicații și în procesul de depunere a cererilor

Operatorul colectează și prelucrează datele cu caracter personal ale solicitanților în scopul procesării procesului de depunere a cererii. Prelucrarea se poate face, de asemenea, electronic. Acest lucru este valabil în special în cazul în care un solicitant prezintă operatorului documente de cerere relevante prin mijloace electronice, de exemplu prin e-mail sau prin intermediul unui formular web de pe site-ul web. În cazul în care operatorul încheie un contract de muncă cu un solicitant, datele transmise vor fi stocate în scopul prelucrării raportului de muncă în conformitate cu dispozițiile legale. În cazul în care operatorul nu încheie niciun contract de muncă cu solicitantul, documentele cererii se elimină automat la două luni de la notificarea deciziei de anulare, cu condiția să nu fie excluse alte interese legitime ale operatorului. Alte interese legitime în acest sens includ, de exemplu, obligația de a furniza probe în cadrul procedurilor în temeiul Legii generale privind egalitatea de tratament (AGG).

11. Politica de confidențialitate privind utilizarea și utilizarea Google Analytics (cu anonimizare)

Controlerul a integrat componenta Google Analytics (cu funcție de anonimizare) pe acest site. Google Analytics este un serviciu de analiză web. Analiza web este colectarea, colectarea și evaluarea datelor privind comportamentul vizitatorilor site-urilor web. Un serviciu de analiză web colectează, printre altele, date despre site-ul web de pe care o persoană vizată a accesat un site web (așa-numitele referințe), care subpagini ale site-ului au fost accesate sau cât de des și pentru ce durată de ședere a fost vizualizată o subpagină. O analiză web este utilizată în principal pentru optimizarea unui site web și pentru analiza cost-beneficiu a publicității pe Internet.

Operatorul componentei Google Analytics este Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin, D04 E5W5, Irlanda.

Controlerul utilizează adăugarea "_gat._anonymizeIp" pentru analiza web prin Google Analytics. Prin această completare, adresa IP a conexiunii la Internet a persoanei vizate este trunchiată de Google și anonimizată atunci când accesul la site-urile noastre web este efectuat dintr-un stat membru al Uniunii Europene sau dintr-un alt stat contractant al Acordului privind Spațiul Economic European.

Scopul componentei Google Analytics este de a analiza fluxul de vizitatori pe site-ul nostru. Google utilizează datele și informațiile obținute, printre altele, pentru a evalua utilizarea site-ului nostru web, pentru a compila rapoarte online pentru noi care arată activitățile de pe site-urile noastre web și pentru a furniza alte servicii legate de utilizarea site-ului nostru web.

Google Analytics setează un modul cookie în sistemul informatic al persoanei vizate. Ce cookie-uri sunt a fost deja explicat mai sus. Prin setarea cookie-ului, Google poate analiza utilizarea site-ului nostru web. De fiecare dată când este accesată una dintre paginile individuale ale acestui site web, care este operată de operator și pe care a fost integrată o componentă Google Analytics, browserul de internet din sistemul informatic al persoanei vizate este solicitat automat de componenta Google Analytics respectivă să transmită date către Google în scopul analizei online. Ca parte a acestei proceduri tehnice, Google ia cunoștință de datele cu caracter personal, ar fi adresa IP a persoanei vizate, care, printre altele, servesc Google pentru a urmări originea vizitatorilor și a clicurilor și, ulterior, pentru a activa declarațiile comisiei.

Cookie-ul este utilizat pentru a stoca informații personale, ar fi timpul de acces, locația din care s-a efectuat accesul și frecvența vizitelor pe site-ul nostru de către persoana vizată. De fiecare dată când vizitați site-ul nostru, aceste date cu caracter personal, inclusiv adresa IP a conexiunii la Internet utilizate de persoana vizată, sunt transferate către Google în Statele Unite ale Americii. Aceste date cu caracter personal sunt stocate de Google în Statele Unite ale Americii. Google poate transmite aceste date cu caracter personal colectate prin procedura tehnică către terți.

Persoana vizată poate împiedica setarea cookie-urilor de către site-ul nostru, așa s-a arătat deja mai sus, în orice moment prin intermediul unei setări corespunzătoare a browserului de internet utilizat și, astfel, să se opună permanent setării cookie-urilor. O astfel de setare a browserului de internet utilizat ar împiedica, de asemenea, Google să introducă un modul cookie în sistemul informatic al persoanei vizate. În plus, un cookie deja setat de Google Analytics poate fi șters în orice moment prin intermediul browser-ului de internet sau al altor programe software.

În plus, persoana vizată are posibilitatea de a se opune colectării datelor generate de Google Analytics, legate de utilizarea acestui site web, precum și prelucrării acestor date de către Google și de a preveni aceste date. Pentru a face acest lucru, persoana vizată trebuie să descarce și să instaleze un program de completare pentru browser sub linkul https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Acest program de completare pentru browser informează Google Analytics prin JavaScript că nu pot fi transmise date și informații despre vizitele pe site-uri web către Google Analytics. Instalarea programului de completare pentru browser este considerată de Google ca o contradicție. Dacă sistemul de tehnologie a informației al persoanei vizate este șters, formatat sau reinstalat ulterior, persoana vizată trebuie să reinstaleze programul de completare pentru browser pentru a dezactiva Google Analytics. Dacă programul de completare al browserului este dezinstalat sau dezactivat de persoana vizată sau de o altă persoană care este imputabilă puterii sale, este posibil să reinstalați sau să reactivați programul de completare pentru browser.

Informații suplimentare și politica de confidențialitate google aplicabilă sunt disponibile la https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ și http://www.google.com/analytics/terms/de.html. Google Analytics este explicat mai detaliat sub acest link https://www.google.com/intl/de_de/analytics/.

12. Politica de confidențialitate privind utilizarea și utilizarea remarketingului Google

Controlerul a integrat servicii de la Google Remarketing pe acest site. Google Remarketing este o caracteristică a Google AdWords care permite unei companii să afișeze reclame utilizatorilor de internet care au fost anterior pe site-ul companiei. Prin urmare, integrarea Google Remarketing permite unei companii să creeze publicitate legată de utilizator și, în consecință, să afișeze reclame relevante pentru utilizatorii de Internet.

Operatorul serviciilor Google Remarketing este Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin, D04 E5W5, Irlanda.

Scopul remarketingului Google este de a afișa publicitate relevantă pentru interese. Remarketingul Google ne permite să afișăm reclame prin intermediul rețelei de publicitate Google sau să le afișăm pe alte site-uri web adaptate nevoilor și intereselor individuale ale utilizatorilor de Internet.

Google Remarketing setează un modul cookie în sistemul informatic al persoanei vizate. Ce cookie-uri sunt a fost deja explicat mai sus. Prin setarea cookie-ului, Google va putea să recunoască vizitatorul site-ului nostru web dacă accesează ulterior site-uri web care sunt, de asemenea, membre ale rețelei de publicitate Google. Cu fiecare apel al unui site web pe care a fost integrat serviciul de remarketing Google, browserul de internet al persoanei vizate se identifică automat cu Google. Ca parte a acestei proceduri tehnice, Google ia cunoștință de date cu caracter personal, ar fi adresa IP sau comportamentul de navigare al utilizatorului, pe care Google le utilizează, printre altele, pentru a afișa publicitate relevantă pentru interese.

Cookie-ul este utilizat pentru a stoca informații personale, ar fi site-urile web vizitate de persoana vizată. De fiecare dată când vizitați site-ul nostru web, datele cu caracter personal, inclusiv adresa IP a conexiunii la Internet utilizate de persoana vizată, sunt transferate către Google în Statele Unite ale Americii. Aceste date cu caracter personal sunt stocate de Google în Statele Unite ale Americii. Google poate transmite aceste date cu caracter personal colectate prin procedura tehnică către terți.

Persoana vizată poate împiedica setarea cookie-urilor de către site-ul nostru, așa s-a arătat deja mai sus, în orice moment prin intermediul unei setări corespunzătoare a browserului de internet utilizat și, astfel, să se opună permanent setării cookie-urilor. O astfel de setare a browserului de internet utilizat ar împiedica, de asemenea, Google să introducă un modul cookie în sistemul informatic al persoanei vizate. În plus, un cookie deja setat de Google Analytics poate fi șters în orice moment prin intermediul browser-ului de internet sau al altor programe software.

În plus, persoana vizată are posibilitatea de a se opune publicității bazate pe interese de către Google. Pentru a face acest lucru, persoana vizată trebuie să sune www.google.de/settings/ads de la link-ul și să facă setările dorite de la fiecare dintre browserele de Internet pe care le utilizează.

Informații suplimentare și politica de confidențialitate google aplicabilă pot fi găsite la https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

13. Politica de confidențialitate privind utilizarea și utilizarea Google AdWords

Controlerul a integrat Google AdWords pe acest site. Google AdWords este un serviciu de publicitate pe Internet care permite advertiserilor să afișeze anunțuri atât în rezultatele motorului de căutare Google, cât și în rețeaua de publicitate Google. Google AdWords permite unui agent de publicitate să determine în prealabil anumite cuvinte cheie care afișează un anunț în rezultatele motorului de căutare Google numai atunci când utilizatorul utilizează motorul de căutare pentru a regăsi un rezultat de căutare relevant pentru cuvinte cheie. În rețeaua de publicitate Google, anunțurile sunt distribuite pe site-uri web relevante pentru subiecte, utilizând un algoritm automat și în conformitate cu cuvintele cheie definite anterior.

Operatorul serviciilor Google AdWords este Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin, D04 E5W5, Irlanda.

Scopul Google AdWords este de a promova site-ul nostru web prin afișarea de publicitate relevante pentru interese pe site-urile web ale companiilor terțe și în rezultatele motorului de căutare al motorului de căutare Google și de a afișa publicitate terță parte pe site-ul nostru.

Dacă o persoană vizată ajunge pe site-ul nostru web prin intermediul unui anunț Google, google stochează un așa-numit modul cookie de conversie în sistemul informatic al persoanei vizate de către Google. Ce cookie-uri sunt a fost deja explicat mai sus. Un cookie de conversie expiră după treizeci de zile și nu este utilizat pentru a identifica persoana vizată. Dacă cookie-ul nu a expirat încă, cookie-ul de conversie este utilizat pentru a urmări dacă anumite subpagini, ar fi coșul de cumpărături dintr-un sistem de magazin online, au fost accesate pe site-ul nostru. Cookie-ul de conversie ne permite atât nouă, cât și Google să înțelegem dacă o persoană vizată care a intrat pe site-ul nostru web prin intermediul unui anunț AdWords a generat venituri, adică a finalizat sau a anulat o achiziție de bunuri.

Datele și informațiile colectate prin utilizarea cookie-ului de conversie sunt utilizate de Google pentru a compila statisticile vizitelor pentru site-ul nostru web. La rândul nostru, utilizăm aceste statistici privind vizitele pentru a determina numărul total de utilizatori care ne-au fost învățați prin intermediul anunțurilor AdWords, pentru a determina succesul sau eșecul fiecărui anunț AdWords și pentru a optimiza anunțurile Noastre AdWords pentru viitor. Nici compania noastră, nici alți agenți de publicitate Google AdWords nu primesc informații de la Google care ar putea identifica persoana vizată.

Cookie-ul de conversie este utilizat pentru a stoca informații personale, ar fi site-urile web vizitate de persoana vizată. De fiecare dată când vizitați site-ul nostru web, datele cu caracter personal, inclusiv adresa IP a conexiunii la Internet utilizate de persoana vizată, sunt transferate către Google în Statele Unite ale Americii. Aceste date cu caracter personal sunt stocate de Google în Statele Unite ale Americii. Google poate transmite aceste date cu caracter personal colectate prin procedura tehnică către terți.

Persoana vizată poate împiedica setarea cookie-urilor de către site-ul nostru, așa s-a arătat deja mai sus, în orice moment prin intermediul unei setări corespunzătoare a browserului de internet utilizat și, astfel, să se opună permanent setării cookie-urilor. O astfel de setare a browserului de internet utilizat ar împiedica, de asemenea, Google să stabilească un cookie de conversie în sistemul informatic al persoanei vizate. În plus, un cookie deja setat de Google AdWords poate fi șters în orice moment prin intermediul browser-ului de internet sau al altor programe software.

În plus, persoana vizată are posibilitatea de a se opune publicității bazate pe interese de către Google. Pentru a face acest lucru, persoana vizată trebuie să sune www.google.de/settings/ads de la link-ul și să facă setările dorite de la fiecare dintre browserele de Internet pe care le utilizează.

Informații suplimentare și politica de confidențialitate google aplicabilă pot fi găsite la https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

14. Metoda de plată: Dispoziții privind protecția datelor privind PayPal ca metodă de plată

Controlerul are componente integrate de la PayPal pe acest site. PayPal este un furnizor de servicii de plată online. Plățile sunt procesate prin așa-numitele conturi PayPal, care reprezintă conturi private sau de afaceri virtuale. În plus, PayPal pot efectua plăți virtuale prin intermediul cardurilor de credit dacă un utilizator nu are un cont PayPal. Un cont PayPal este menținut printr-o adresă de e-mail, astfel încât nu există un număr de cont clasic. PayPal permite declanșarea plăților online către terți sau primirea plăților. PayPal, de asemenea, își asumă funcții fiduciare și oferă servicii de protecție a cumpărătorului.

operatorul european al PayPal este PayPal (Europa) S.A.R.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal L-2449, Luxemburg.

În cazul în care persoana vizată selectează "PayPal" ca opțiune de plată în magazinul nostru online în timpul procesului de comandă, datele persoanei vizate vor fi transmise automat către PayPal. Prin selectarea acestei opțiuni de plată, persoana vizată este de acord cu transferul datelor cu caracter personal necesare pentru procesarea plăților.

Datele cu caracter personal transmise PayPal sunt, de obicei, prenumele, numele, adresa, adresa de e-mail, adresa IP, numărul de telefon, numărul de telefon mobil sau alte date necesare pentru procesarea plăților. Pentru a procesa contractul de achiziție, este, de asemenea, necesar să se efectueze date cu caracter personal care sunt legate de comanda respectivă.

Scopul transferului de date este de a procesa plățile și de a preveni frauda. Operatorul va transmite PayPal date cu caracter personal, în special în cazul în care există un interes legitim în transfer. Datele cu caracter personal schimbate între PayPal și operator pot fi transmise de PayPal agențiilor de informații de afaceri. Scopul acestei transmiteri este de a verifica identitatea și bonitatea.

PayPal pot transmite datele cu caracter personal societăților afiliate și prestatorilor de servicii sau subcontractanților în măsura necesară pentru îndeplinirea obligațiilor contractuale sau pentru prelucrarea datelor în numele societății.

Persoana vizată are posibilitatea de a-și revoca consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal în orice moment pentru a PayPal. O revocare nu afectează datele cu caracter personal care trebuie prelucrate, utilizate sau transmise pentru procesarea plăților (contractuale). 

Dispozițiile aplicabile privind protecția datelor din PayPal pot fi găsite la https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full.

15. Metoda de plată: Dispoziții privind protecția datelor privind transferul instant ca metodă de plată

Controlerul are componente integrate de transfer instant pe acest site. Transferul instant este un serviciu de plată care permite o plată fără numerar a produselor și serviciilor de pe Internet. Transferul imediat formează o procedură tehnică prin care comerciantul cu amănuntul online primește imediat o confirmare a plății. Acest lucru permite unui comerciant să livreze bunuri, servicii sau descărcări clientului imediat după comandă.

Operatorul transferului instant este Klarna Bank AB, Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Suedia.

În cazul în care persoana vizată selectează "transfer imediat" ca opțiune de plată în timpul procesului de comandă în magazinul nostru online, datele persoanei vizate vor fi transmise automat către transferul imediat. Prin selectarea acestei opțiuni de plată, persoana vizată este de acord cu un transfer de date cu caracter personal necesare pentru procesarea plăților.

La procesarea achiziției prin transfer instant, cumpărătorul transmite PIN-ul și TAN către Sofort GmbH. Transferul imediat execută apoi un transfer către distribuitorul online după verificarea tehnică a soldului contului și recuperarea datelor suplimentare pentru a verifica acoperirea contului. Executarea tranzacției financiare este apoi comunicată automat distribuitorului online.

Datele cu caracter personal schimbate prin transfer instant sunt prenumele, numele, adresa, adresa de e-mail, adresa IP, numărul de telefon, numărul de telefon mobil sau alte date necesare pentru procesarea plăților. Scopul transferului de date este de a procesa plățile și de a preveni frauda. Operatorul va transfera imediat alte date cu caracter personal, chiar dacă există un interes legitim în transfer. Datele cu caracter personal schimbate între transferul imediat și operator pot fi transmise agențiilor de informații economice prin transfer imediat. Scopul acestei transmiteri este de a verifica identitatea și bonitatea.

Transferul imediat poate transmite datele cu caracter personal societăților afiliate și prestatorilor de servicii sau subcontractanților, în măsura în care acest lucru este necesar pentru îndeplinirea obligațiilor contractuale sau în cazul în care datele urmează să fie prelucrate în numele societății.

Persoana vizată are posibilitatea de a-și revoca consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal în orice moment, în funcție de transferul imediat. O revocare nu afectează datele cu caracter personal care trebuie prelucrate, utilizate sau transmise pentru procesarea plăților (contractuale).

Dispozițiile aplicabile privind protecția datelor din Instant Transfer pot fi găsite la https://www.klarna.com/sofort/datenschutz/.

16. Temeiul juridic pentru prelucrare

Articolul 6 I lit. un GDPR servește drept bază legală pentru compania noastră pentru operațiunile de prelucrare în care obținem consimțământul pentru un anumit scop de prelucrare. În cazul în care prelucrarea datelor cu caracter personal este necesară pentru executarea unui contract la care persoana vizată este parte, este cazul, de exemplu, în cazul operațiunilor de prelucrare necesare pentru furnizarea de bunuri sau furnizarea oricărui alt serviciu sau contraprestație, prelucrarea se bazează pe articolul 6 I lit.b RGPD. Același lucru este valabil și pentru astfel de operațiuni de prelucrare care sunt necesare pentru punerea în aplicare a măsurilor precontractuale, de exemplu în cazul unor anchete cu privire la produsele sau serviciile noastre. În cazul în care societatea noastră este supusă unei obligații legale care impune prelucrarea datelor cu caracter personal, ar fi îndeplinirea obligațiilor fiscale, prelucrarea se va face pe baza articolului 6 I lit.c GDPR. În cazuri rare, prelucrarea datelor cu caracter personal poate fi necesară pentru a proteja interesele vitale ale persoanei vizate sau ale altei persoane fizice. Acest lucru ar fi cazul, de exemplu, în cazul în care un vizitator al companiei noastre ar fi rănit și numele său, vârsta, datele de asigurări de sănătate sau alte informații vitale a trebuit să fie transmise la un medic, spital sau alte terțe părți. Prelucrarea s-ar baza apoi pe articolul 6 I lit. d GDPR. În cele din urmă, operațiunile de prelucrare s-ar putea baza pe articolul 6 I lit. f GDPR. Acest temei juridic se bazează pe operațiuni de prelucrare care nu sunt acoperite de niciunul dintre temeiurile juridice menționate anterior, în cazul în care prelucrarea este necesară pentru a proteja un interes legitim al societății noastre sau al unei terțe părți, cu condiția ca interesele, drepturile și libertățile fundamentale ale persoanei vizate să nu prevaleze. Ni se permite să facem acest tip de prelucrare, în special pentru că acestea au fost menționate în mod specific de legiuitorul european. În această privință, Comisia a considerat că un interes legitim ar putea fi prezumat în cazul în care persoana vizată este un client al operatorului [considerentul (47) teza 2 din RGPD].

17. Interese legitime în prelucrarea urmărită de operator sau de un terț

În baza articolului 6 I lit. f GDPR, interesul nostru legitim de a ne desfășura activitatea în beneficiul bunăstării tuturor angajaților și acționarilor noștri se bazează pe articolul 6 I lit. f GDPR.

18. Durata pentru care vor fi stocate datele cu caracter personal

Criteriul pentru durata stocării datelor cu caracter personal este perioada de păstrare legală respectivă. După expirarea perioadei, datele relevante vor fi șterse în mod curent, cu condiția ca acestea să nu mai fie necesare pentru executarea contractului sau pentru inițierea contractului.

19. Dispoziții legale sau contractuale pentru furnizarea de date cu caracter personal; necesitatea încheierii contractului; obligația persoanei vizate de a furniza datele cu caracter personal; posibilele consecințe ale nea accesului la 1

Vă informăm că furnizarea datelor cu caracter personal este parțial impusă de lege (de exemplu, reglementări fiscale.B) sau poate rezulta, de asemenea, din reglementările contractuale (de.B. informații despre partenerul contractual). În unele moduri, poate fi necesar ca o persoană vizată să ne furnizeze date cu caracter personal, care trebuie prelucrate ulterior de către noi. De exemplu, persoana vizată este obligată să ne furnizeze date cu caracter personal în cazul în care compania noastră încheie un contract cu ea sau ea. Nefurnizarea datelor cu caracter personal ar însemna că contractul cu persoana vizată nu a putut fi încheiat. Înainte de a furniza date cu caracter personal de către persoana vizată, persoana vizată trebuie să contacteze unul dintre angajații noștri. Angajatul nostru clarifică de la caz la caz dacă furnizarea datelor cu caracter personal este impusă de lege sau de contract sau este necesară pentru încheierea contractului, dacă există o obligație de a furniza datele cu caracter personal și ce consecințe ar avea neimfiirea datelor cu caracter personal.

20. Existența unui proces decizional automatizat

În calitate de companie responsabilă, nu folosim luarea automată a deciziilor sau crearea de profiluri.

Această declarație privind protecția datelor a fost întocmită de generatorul de declarații privind protecția datelor al DGD Deutsche Gesellschaft für Datenschutz GmbH, care funcționează în calitate de responsabil cu protecția datelor externe Landshut, în cooperare cu avocatul pentru it și dreptul la protecția datelor Christian Solmecke.

Politica de confidențialitate Gut Hügle.

Contact